Search app
CSR Racing 2
ios

Nghệ thuật bán hàng - giao tiếp - tư duy - dạy con làm giàu

(0)
Price
Free
Category
Books & Business
Last Update
Jul 01, 2016
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Nghệ thuật bán hàng - giao tiếp - tư duy - dạy con làm giàu

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

0

Avg rating,
total

⭐0.0

Description

483 chars

Ứng dụng mang đến cho các bạn đã và đang mong muốn bước vào con đường kinh doanh những kiến thức cơ bản, những ý tưởng mới, tạo ra những động lực mới giúp bạn tự tin vào bản thân mình hơn qua đó là bước đệm cho sự thành công sau này. Ứng dụng bao gồm nhiều sách kinh tế, dạy làm giàu, bi quyet lam giau, cách lập nghiệp và kiếm tiền.<br>Ứng dụng gồm nghệ thuật bán hàng, kỹ năng giao tiếp, làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh và dạy con làm giàu. Ứng dụng hoàn toàn miển phí và offline.

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About Nghệ thuật bán hàng - giao tiếp - tư duy - dạy con làm giàu

Developed by Tran Anh.

Nghệ thuật bán hàng - giao tiếp - tư duy - dạy con làm giàu is ranking in   Books & Business

Last update was at Jul 01, 2016and the current version is 1.0.

To see all other keys and revenue click here 1129556947

Nghệ thuật bán hàng - giao tiếp - tư duy - dạy con làm giàu have a 0a user reviews.

Nghệ thuật bán hàng - giao tiếp - tư duy - dạy con làm giàu was released in the App Store. It is developed by Tran Anh, who have also released the following apps.

Nghệ thuật bán hàng - giao tiếp - tư duy - dạy con làm giàu has 0 user reviews.​

Nghệ thuật bán hàng - giao tiếp - tư duy - dạy con làm giàu has an average rating of 0.0. ​The latest version of Nghệ thuật bán hàng - giao tiếp - tư duy - dạy con làm giàu 1.0​ ​​was ​released on Jul 01, 2016​.

You can download Nghệ thuật bán hàng - giao tiếp - tư duy - dạy con làm giàu ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster