Search app
CSR Racing 2
ios

Hà Nội Portal

(0)
Price
Free
Category
News & Entertainment
Last Update
Apr 03, 2021
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Hà Nội Portal

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

0

Avg rating,
total

⭐0.0

Description

989 chars

- Cung cấp và phổ biến các thông tin của Chính quyền Thành phố, các thông tin về hoạt động kinh tế, chính trị văn hóa xã hội của thủ đô đến với các tổ chức và công dân, thông qua Internet và các phương tiện điện tử, viễn thông khác. - Tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ các Sở, Ban, Ngành, Quận/Huyện, các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn Thành phố đưa dịch vụ thông tin trực tuyến vào Cổng giao tiếp điện tử, nhằm hình thành một cổng giao dịch với đầy đủ chức năng, thông tin, dịch vụ thiết yếu cho các tổ chức và công dân thủ đô. - Tổ chức xây dựng các dịch vụ hành chính và các dịch vụ công trực tuyến để phục vụ các tổ chức và công dân trên địa bàn Hà Nội. - Là môi trường tổ chức diễn đàn, trao đổi trực tuyến giữa công dân và các tổ chức với chính quyền thành phố. - Phổ biến, tuyên truyền, thu hút các tổ chức và công dân tham gia giao dịch với chính quyền thông qua các dịch vụ trên Cổng giao tiếp điện tử, nâng cao dân trí trong lĩnh vực chính phủ điện tử và thương mại điện tử.

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About Hà Nội Portal

Developed by Ha Noi City Center for Informatics Gazette under Ha Noi City Peoples Committees Office.

Hà Nội Portal is ranking in   News & Entertainment

Last update was at Apr 03, 2021and the current version is 1.6.

To see all other keys and revenue click here 1548609561

Hà Nội Portal have a 0a user reviews.

Hà Nội Portal was released in the App Store. It is developed by Ha Noi City Center for Informatics Gazette under Ha Noi City Peoples Committees Office, who have also released the following apps.

Hà Nội Portal has 0 user reviews.​

Hà Nội Portal has an average rating of 0.0. ​The latest version of Hà Nội Portal 1.6​ ​​was ​released on Apr 03, 2021​.

You can download Hà Nội Portal ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster