Search app
CSR Racing 2
ios

EDA PLAY PAULI

(1)
Price
$2.99
Category
Entertainment & Education
Last Update
May 04, 2017
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for EDA PLAY PAULI

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

1

Avg rating,
total

⭐4.0

Description

3860 chars

For the training of vision and fine motor skills; developed for children with multiple and visual disorders. Children with central visual impairment (CVI) can also benefit. It is so simple that even children with limited fine and gross motor skills can control the game and move the story action further. <br><br>In the EDA PLAY PAULI app, we experience a day in a life of a girl named Pauli. The child (player) progresses through the game with a simple touch on the screen. The plot of the game is so interesting that even children with motor limitations try to engage in the game. The actual game is a motivation for the training of fine motor and visual skills. The action control is so simple that even children with limited fine and gross motor skills can play successfully and therefore take great pleasure in doing so. The app can be played with by children at the stage when they start discovering the sequence of a plot and when they begin to understand simple stories. <br><br>The app was developed in cooperation with low vision specialists and experts in the field of early intervention and caring for children with special needs.<br><br>KEY FEATURES<br><br>A STORY OF A SINGLE DAY, A SIMPLE TOUCH ON A SCREEN<br>- Watch what’s going on! Touch and make something happen!<br>- Bold colours, simple pictures<br><br>- WHITE FRAME<br>The white frame can be set to distinctively demarcate the work surface of the tablet display.<br><br>- AUDIO GUIDE<br>Upon viewing every task, we hear a spoken word (child’s voice) which explains the brief in an understandable way.<br><br>- SKILLS SECTION<br>The Skills section records the work of the child with the application. <br><br>- The SIMULATOR OF VISUAL DISORDERS enables adults to better understand how complicated the world is for children with visual disorders.<br><br>The authorship of the EDA PLAY PAULI app belongs to the non-profit organization EDA cz, z.ú. and to the digital studio Sugar And Ketchup. <br>The project is carried out with the support of the GSK Endowment Fund.<br><br>For more information go to www.edaplay.com<br><br>- - Č E S K Y - -<br><br>Pro trénink zraku a jemné motoriky, připraveno na míru dětem s kombinovanými a zrakovými vadami. Mohou využít i děti s centrálním postižením zraku (CVI). Tak jednoduché, že i děti s omezenými dovednostmi jemné a hrubé motoriky mohou ovládat hru a posunovat děj ve hře. <br><br>V aplikaci EDA PLAY PAULI prožijeme den s holčičkou Pauli. Dítě (hráč) postupuje v ději jednoduchým dotykem na obrazovku. Děj hry je natolik zajímavý, že i děti s těžkým omezením hybnosti rukou se snaží do hry zapojit. Samotná hra se stává motivací k tréninku jemné motoriky a zrakových dovedností. Ovládání děje je tak jednoduché, že i dětem s minimální hybností ruky zaručuje úspěch ve hře a tím i radost. Aplikaci mohou hrát děti v období, kdy začínají vnímat posloupnost děje a rozumí jednodušším příběhům. <br><br>Aplikace byla vyvinuta ve spolupráci s odbornicemi v oblasti zrakové stimulace a péče o děti se zrakovými a kombinovanými vadami.<br><br>HLAVNÍ FUNKCE<br><br>PŘÍBĚH JEDNOHO DNE, JEDNODUCHÝ DOTYK NA OBRAZOVKU<br>- Sleduj, co se děje! Dotkni se a něco se stane!<br>- Výrazné barvy, jednoduché obrázky<br><br>- BÍLÝ RÁMEČEK<br>Lze nastavit bílý rámeček, který zvýrazní ohraničení pracovní plochy displeje tabletu.<br><br>- ZVUKOVÝ PRŮVODCE<br>Zvukový průvodce je dětský hlas, který srozumitelně popisuje zadání úkolu.<br><br>- SEKCE DOVEDNOSTI<br>Sekce Dovednosti zaznamenává práci dítěte s aplikací. <br><br>- SIMULÁTOR ZRAKOVÝCH VAD umožní dospělým lépe rozumět tomu, jak komplikovaný je svět dětí se zrakovými vadami.<br><br>Autory aplikace EDA PLAY PAULI jsou nezisková organizace EDA cz, z.ú. a digitální studio Sugar And Ketchup. Děkujeme Nadačnímu fondu GSK, který financoval výrobu této aplikace.<br><br>Více informací na www.edaplay.cz

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

Auntie M 2013
Sep 21, 2016

Great app for children with cortical visual impairment especially those children who also have poor motor control. Love the kazoo sound between the transitions and love the simple images. Wonderful app. Highly recommend.

CSR Racing 2

About EDA PLAY PAULI

Developed by Raná péče EDA.

EDA PLAY PAULI is ranking in   Entertainment & Education

Last update was at May 04, 2017and the current version is 1.2.

To see all other keys and revenue click here 1103173015

EDA PLAY PAULI have a 1a user reviews.

EDA PLAY PAULI was released in the App Store. It is developed by Raná péče EDA, who have also released the following apps.

EDA PLAY PAULI has 1 user reviews.​

EDA PLAY PAULI has an average rating of 4.0. ​The latest version of EDA PLAY PAULI 1.2​ ​​was ​released on May 04, 2017​.

You can download EDA PLAY PAULI ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster