Search app
CSR Racing 2
ios

VPS SmartPro

(2)
Price
Free
Category
Finance & Business
Last Update
May 26, 2021
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for VPS SmartPro

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

2

Avg rating,
total

⭐3.0

Description

1021 chars

SmartPro: Ứng dụng chuyên biệt dành cho giao dịch chứng khoán phái sinh, với các chức năng thiết yếu giúp bạn đồng hành cùng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư chuẩn xác kịp thời. Đối với khách hàng chưa mở tài khoản giao dịch tại VPBS: · Cập nhật thông tin thị trường trong nước, chỉ số Thế giới và chỉ số tài chính. · Bảng giá chứng khoán phái sinh với 10 mức giá dư mua/dư bán tốt nhất. · Thông tin tổng quan, kỹ thuật, tài chính về rổ VN30. · Thông tin sản phẩm, bản tin khuyến nghị của VPBS được cập nhật liên tục. Đối với những khách hàng đã mở tài khoản giao dịch phái sinh tại VPBS: · App giao dịch chuyên biệt dành cho phái sinh, tốc độ xử lý dữ liệu reatime. · Tích hợp toàn bộ thông tin tài khoản, chứng khoán, mua/bán trên một giao diện. · Đặt lệnh chuyên nghiệp khi xoay ngang màn hình. · Tùy chỉnh biểu đồ kỹ thuật, dữ liệu realtime. · Chủ động chốt lời/cắt lỗ với lệnh điều kiện. · Chuyển tiền, nộp/rút ký quỹ nhanh chóng.

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About VPS SmartPro

Developed by VPS SECURITIES JSC.

VPS SmartPro is ranking in   Finance & Business

Last update was at May 26, 2021and the current version is 1.5.10.

To see all other keys and revenue click here 1446233906

VPS SmartPro have a 2a user reviews.

VPS SmartPro was released in the App Store. It is developed by VPS SECURITIES JSC, who have also released the following apps.

VPS SmartPro has 2 user reviews.​

VPS SmartPro has an average rating of 3.0. ​The latest version of VPS SmartPro 1.5.10​ ​​was ​released on May 26, 2021​.

You can download VPS SmartPro ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster