Search app
CSR Racing 2
ios

Topica Uni

(4)
Price
Free
Category
Education
Last Update
Jun 11, 2021
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Topica Uni

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

4

Avg rating,
total

⭐3.0

Description

647 chars

Tham gia cùng với hơn 50.000 sinh viên đang theo học Topica, khám phá kiến thức từ 3000+ bài giảng, gần 400 tình huống thực tế (case study) với đội ngũ 1000+ giảng viên chuyên gia và doanh nghiệp. Các ưu điểm nổi bật của ứng dụng Topica Uni: - Ghi nhớ đăng nhập - Quên mật khẩu giải quyết trong một nút bấm VỚI SINH VIÊN: - Xem bài giảng đa phương tiện - Tương tác với giảng viên trên hệ thống trao đổi thảo luận - Thể hiện cảm xúc, đánh giá câu trả lời H2472 - Làm luyện tập trắc nghiệm, bài tập về nhà VỚI GIẢNG VIÊN: - Trả lời H2472 - Đăng bài hệ thống diễn đàn: case-study, C5 Mọi câu hỏi thắc mắc, vui lòng liên hệ: cskhuni@topica.edu.vn

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

Thuckg
May 14, 2018

Cần xem lại phần trắc nghiệm, có một số câu hỏi chỉ hiển thị câu hỏi chứ không hiển thị đáp án để lựa chọn. Nên chỉnh sửa lại phần này sẽ hoàn thiện hơn. Cảm ơn !

CSR Racing 2

About Topica Uni

Developed by TOPICA ENGLISH EDUCATION CORPORATION.

Topica Uni is ranking in   Education

Last update was at Jun 11, 2021and the current version is 3.1.1030.

To see all other keys and revenue click here 1336820162

Topica Uni have a 4a user reviews.

Topica Uni was released in the App Store. It is developed by TOPICA ENGLISH EDUCATION CORPORATION, who have also released the following apps.

Topica Uni has 4 user reviews.​

Topica Uni has an average rating of 3.0. ​The latest version of Topica Uni 3.1.1030​ ​​was ​released on Jun 11, 2021​.

You can download Topica Uni ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster