Search app
CSR Racing 2
ios

Prova Bliss

(0)
Price
$3.99
Category
Education
Last Update
May 01, 2017
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Prova Bliss

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

0

Avg rating,
total

⭐0.0

Description

1195 chars

Bliss är ett symbolspråk som används av elever som saknar tal och är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).<br><br>Med Prova bliss kan man träna på blissord. Det huvudsakliga syftet med appen är dock att ge en introduktion bliss och visa både enkelheten och komplexiteten med symbolspråket.<br><br>Prova Bliss består av tre delövningar, substantiv, verb och adjektiv.<br><br>Några av övningarna passar bättre att göra med den eventuella blivande blissaren medan andra övningar mera är till för att visa hur blisspråket är uppbyggt..<br><br>Orden i appen är utvalda utifrån flera perspektiv: <br><br>-Hur lätt ordet i bilden kan tolkas.<br>-Att få med samma symbol i flera ord som t ex vattentecknet som återkommer i toalett och dusch men också i verbet duscha.<br>-De flesta tecknen som är med är bildlika t ex glas, men jag har också tagit med mer komplexa ord som t ex smutsig för att ge en bild av komplexiteten i Bliss och skillnaden mot att använda föreställande bilder.<br><br>De flesta orden finns under substantiv men flera exempel på verb och adjektiv finns också med i appen.<br><br>Jag hoppas den här appen kan bli en inspiration till att lära sig mera om Bliss

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About Prova Bliss

Developed by Sollan Fallman Torefeldt.

Prova Bliss is ranking in   Education

Last update was at May 01, 2017and the current version is 1.0.2.

To see all other keys and revenue click here 1199921197

Prova Bliss have a 0a user reviews.

Prova Bliss was released in the App Store. It is developed by Sollan Fallman Torefeldt, who have also released the following apps.

Prova Bliss has 0 user reviews.​

Prova Bliss has an average rating of 0.0. ​The latest version of Prova Bliss 1.0.2​ ​​was ​released on May 01, 2017​.

You can download Prova Bliss ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster