Abeceda pre deti
store

star star star star star
Permalink
628334401 info
Category
Education & Games
Current version
2.4
Price
$3.99
Size
39 MB
Last Update
Apr 21, 2016
Platform
iOS

Store Performance Index

See more data

User  Reviews for Abeceda pre deti

Reviews 0 Avg. Rating 0
scream  Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

About Abeceda pre deti

Abeceda pre deti has 0 user reviews.

Abeceda pre deti has an average rating of 0.

The latest version of Abeceda pre deti (2.4) ​was ​released on Apr 21, 2016.

You can download Abeceda pre deti ​here: 628334401 .

Abeceda pre deti Description
2423 chars

Interaktívna výuka slovenskej abecedy určená pre deti vo veku 4-7 rokov a doplnená krásnymi a výstižnými obrázkami.

Aplikácia obsahujem 8 hier:
1. Abeceda
2. Veľké písmená
3. Malé písmená
4. Najdi kartičku
5. Tvorenie slov
6. Písmená v slove
7. Pexeso
8. Aké písmeno počuješ na začiatku slova?
9. Aké písmeno počuješ na konci slova?

Popis aplikácií:
-----------------
1) ABECEDA
Jednoduché listovanie abecedou, kde sa

deti naučia názvy a vzhľad písmen.
2) VEĽKÉ PÍSMENÁ
Deti sa oboznamujú s veľkými písmenami abecedy v spojení s názorným vyobrazením slov. Napr. O ako OHEŇ, A ako AUTO. Písmená sa zobrazujú s obrázkami v náhodnom poradí. Hra obsahuje spolu 135 pekných ilustrácií, spravidla 5 obrázkov pre každé písmeno.
3) MALÉ PÍSMENÁ
Hra je obdobná varianta hry č. 2, ale s použitím malých písmen abecedy.
4) NAJDI KARTIČKU
Úlohou tejto hry je ukázať na obrázok, ktorý začína na zobrazené písmeno. Napr. zobrazí sa písmeno K a pod ním 3 obrázky: čokoláda, darček, kuchár. Program prečíta písmeno a pomenuje ilustrácie, aby priradenie obrázku nebolo pre deti príliš náročné. Pri kliknutí na nesprávny obrázok, program upozorní na chybu: „To nie je správne, to bolo Č ako Čokoláda.“ Pri správnej voľbe sa ozve: „K ako kuchár“ a malý predškolák je pochválený.
5) TVORENIE SLOV
Deti v tejto hre otáčajú políčka,kde sa skrývajú písmená a postupne tak zostavia slovo nakreslené na obrázku. Obrázok je na začiatku skrytý (za oponou) a každým nový písmenom sa trochu poodkryje. Po otočení všetkých písmen, program prečíta vytvorené slovo a zobrazí sa celá ilustrácia.
6) PÍSMENÁ V SLOVE
Úlohou tejto hry je nájsť vybrané písmená v slove. Napr. zobrazí sa slovo „KUCHÁR“ (v tejto hre bez obrázku) a úlohou bude násť písmeno „R“. Pri kliknutí na nesprávne písmeno, program vysloví chybne zvolené písmeno a povzbudí začínajúceho čitateľa k ďalšiemu pokusu. Pokiaľ deti najdú správne písmeno hneď na prvý pokus, dostanú hviezdičku. Za 8 získaných hviezdičiek ich čaká prekvapenie.
7) PEXESO
Na ploche je 20 kartičiek. Je to modifikácia hry pexeso, kde deti spojujú písmeno s obrázkom (A+AUTO, C+CIBULE atď.).
8) Aké písmeno počuješ na začiatku slova?
9) Aké písmeno počuješ na konci slova?
Hra sa spýta, ktoré písmeno je posledné v slove a prečíta názov zobrazeného obrázku. Pod obrázkom sú na výber tri písmená a len jedno je správne.

Abeceda pre deti was released in the App Store. It is developed by pmq-software.com, who have also released the following apps - {page_data.app_titles| join(", ")}}.

Abeceda pre deti has 0 user reviews.​

Abeceda pre deti has an average rating of 0. ​The latest version of Abeceda pre deti 2.4​ ​​was ​released on Apr 21, 2016​.

You can download Abeceda pre deti ​here

Find growth insights on our blog

Как сократить расходы на маркетинг с помощью ASO?

Как сократить расходы на маркетинг с помощью ASO?

How to optimize your mobile marketing budget with ASO

How to optimize your mobile marketing budget with ASO

Responding to app store reviews 101: how and where to start

Responding to app store reviews 101: how and where to start

React to user feedback and market trends faster