Search app
CSR Racing 2
ios

På sporet ABC (NN)

(0)
Price
Free
Category
Games & Word
Last Update
None
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for På sporet ABC (NN)

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

0

Avg rating,
total

⭐0.0

Description

1185 chars

På sporet-appen er utvikla for å fremje bokstavkunnskap, fonemisk medvit, lese- og staveferdigheit. Appen passar for elevar som er i ferd med å lære seg å lese på nynorsk. På sporet-appen er utvikla i forskingsprosjektet På sporet ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger, i samarbeid med NettOpp UiS. På sporet-prosjektet er finansiert av Noregs forskingsråd, Utdanningsdirektoratet og Lesesenteret. Appen har talestøtte. Når eleven trykker på ein bokstav eller eit bilete, får ho/han høyre bokstavlyden eller namnet på biletet/objektet. Eleven bør bruke øyretelefonar for å høyre lyden best mogleg og for å halde på konsentrasjonen. På sporet-appen inneheld 5 små spel: 1 Bokstavmemory (kopling av stor og liten bokstav) 2 Finne ting som byrjar med ein bestemt bokstav 3 Kople bokstav og bokstavlyd 4 Skrive/stave ord 5 Lese ord Spela bokstavmemory, skrive ord og lese ord har oppgåver fordelt på tre nivå. På sporet-appen bør brukast i korte økter på inntil 10 minutt, gjerne fleire gonger i veka. Det kan vere lurt at eleven vel seg eit nivå i to eller tre spel kvar gong, og at speletida blir fordelt mellom desse.

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About På sporet ABC (NN)

Developed by University of Stavanger.

På sporet ABC (NN) is ranking in   Games & Word

Last update was at Noneand the current version is None.

To see all other keys and revenue click here 1188737696

På sporet ABC (NN) have a 0a user reviews.

På sporet ABC (NN) was released in the App Store. It is developed by University of Stavanger, who have also released the following apps.

På sporet ABC (NN) has 0 user reviews.​

På sporet ABC (NN) has an average rating of 0.0. ​The latest version of På sporet ABC (NN) None​ ​​was ​released on None​.

You can download På sporet ABC (NN) ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster