Search app
CSR Racing 2
ios

Newsbomb

(0)
Price
Free
Category
News
Last Update
Jul 28, 2019
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Newsbomb

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

0

Avg rating,
total

⭐0.0

Description

507 chars

Newsbomb është agjencia online mediatike e fokusuar në aspektin politik-social-ekonomik e kulturor. Do të jetë një faqe e përditshme online, me analiza e komente profesionale. Stafi i NewsBomb do të angazhohet në përmbushje të etikës në media, duke u dhënë mundësi si denoncimeve të qytetarëve, edhe komenteve të tyre, por në mënyrë të kontrolluar. Barometri i personazheve të aktorëve kryesorë në vend apo jashtë saj, është një risi e NewsBomb, ku gjithësecili do të mund të shprehë mendimin e tij me votë.

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About Newsbomb

Developed by 1UP Interactive Services.

Newsbomb is ranking in   News

Last update was at Jul 28, 2019and the current version is 1.01.

To see all other keys and revenue click here 1174369618

Newsbomb have a 0a user reviews.

Newsbomb was released in the App Store. It is developed by 1UP Interactive Services, who have also released the following apps.

Newsbomb has 0 user reviews.​

Newsbomb has an average rating of 0.0. ​The latest version of Newsbomb 1.01​ ​​was ​released on Jul 28, 2019​.

You can download Newsbomb ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster