Search app
CSR Racing 2
ios

Luật hôn nhân gia đình

(0)
Price
Free
Category
Education & Books
Last Update
Jun 11, 2021
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Luật hôn nhân gia đình

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

0

Avg rating,
total

⭐0.0

Description

826 chars

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt; Để đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống và những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; Để nâng cao trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam, Kế thừa và phát triển pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam Ứng dụng giúp tra cứu các điều khoản của luật hôn nhân gia đình việt nam Chức năng chính : Liệt kê các chương các điều khoản của luật Lịch sử tra cứu đánh dấu copy chia sẻ tìm kiếm

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About Luật hôn nhân gia đình

Developed by Hung Phuoc Tran.

Luật hôn nhân gia đình is ranking in   Education & Books

Last update was at Jun 11, 2021and the current version is 2.0.

To see all other keys and revenue click here 797514710

Luật hôn nhân gia đình have a 0a user reviews.

Luật hôn nhân gia đình was released in the App Store. It is developed by Hung Phuoc Tran, who have also released the following apps.

Luật hôn nhân gia đình has 0 user reviews.​

Luật hôn nhân gia đình has an average rating of 0.0. ​The latest version of Luật hôn nhân gia đình 2.0​ ​​was ​released on Jun 11, 2021​.

You can download Luật hôn nhân gia đình ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster