Search app
CSR Racing 2
ios

LOTTE FINANCE

(45)
Price
Free
Category
Finance & Lifestyle
Last Update
May 12, 2022
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for LOTTE FINANCE

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

45

Avg rating,
total

⭐3.0

Description

820 chars

Tài chính mới chưa từng có trước đây! Trải nghiệm Lotte Finance. Tư cách thành viên thật dễ dàng và nhanh chóng! Thành viên dễ dàng và nhanh chóng bằng chứng nhận SNS (Thành viên liên kết). Đăng ký thành viên an toàn thông qua xác thực điện thoại di động. Các phương thức đăng nhập an toàn và linh hoạt Cung cấp các phương thức đăng nhập an toàn và đa dạng như số PIN và xác thực sinh trắc học. Thông tin tài chính của tôi trong nháy mắt. Bạn có thể kiểm tra thông tin tài chính bạn vừa mới đăng nhập (Chỉ có thành viên đầy đủ) Rất đơn giản của mô phỏng cho vay Số tiền trả nợ hàng tháng chỉ có thể được biết theo công việc, số tiền vay, thời hạn vay. Không phải thành viên có thể áp dụng tư vấn cho vay dễ dàng và nhanh chóng. Bạn có thể đăng ký khoản vay trong một thời gian ngắn chỉ bằng tên và thông tin liên hệ

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About LOTTE FINANCE

Developed by LOTTE FINANCE VIETNAM COMPANY LIMITED.

LOTTE FINANCE is ranking in   Finance & Lifestyle

Last update was at May 12, 2022and the current version is 1.10.4.

To see all other keys and revenue click here 1445990440

LOTTE FINANCE have a 45a user reviews.

LOTTE FINANCE was released in the App Store. It is developed by LOTTE FINANCE VIETNAM COMPANY LIMITED, who have also released the following apps.

LOTTE FINANCE has 45 user reviews.​

LOTTE FINANCE has an average rating of 3.0. ​The latest version of LOTTE FINANCE 1.10.4​ ​​was ​released on May 12, 2022​.

You can download LOTTE FINANCE ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster