Search app
CSR Racing 2
ios

Ljuda med Boo!

(0)
Price
10,99 €
Category
Education & Medical
Last Update
Sep 03, 2021
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Ljuda med Boo!

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

0

Avg rating,
total

⭐0.0

Description

3445 chars

-- Det här är Boo! -- Boo hjälper barn att träna på de språkljud som barnet behöver bli bättre på. Han är tänkt att locka till spontan härmning och upprepning av svenska språkljud och enkla stavelser. Samtidigt stärker han den nyttiga medvetenheten om vad som händer i munnen när man ljudar, genom att tydligt visa hur man gör ljuden. (Detta kallas fonologisk medvetenhet och är dokumenterat viktig för läs- och skrivinlärningen.) Appen är utvecklad av legitimerad logoped. Barnen kan använda appen själva eller tillsammans med en vuxen. Genom att barnet använder flera sinnen samtidigt för att imitera och repetera blir det lättare att komma över hinder och lära sig ljuda rätt. -- Vem kan Boo hjälpa? -- Appen är utvecklad för barn mellan 3 och ca 6 år som har, eller skulle behöva ha, kontakt med logoped eller talpedagog på grund av svårigheter med uttalet. Appen hjälper och motiverar barn att • träna på ett eller flera enskilda språkljud • träna skilja på tonande eller tonlösa konsonanter • träna på att lägga ihop ljud och samljuda dem till enkla stavelser, eller • träna kopplingen mellan bokstäverna och deras motsvarande språkljud i tidig läsinlärning. Boo kan vara en språngbräda till ett bättre uttal och läsinlärning! Boo kan även vara behjälplig för den som håller på att lära sig svenska, t ex nyanlända barn eller vuxna. -- Vad kan man göra? -- Ljud som finns i fullversionen är konsonanterna P B T D K G S F V M N L samt vokalerna A E I O U Y Å Ä Ö. Boo ljudar och visar med munnen hur man gör ljuden enskilt eller tillsammans som enkla stavelser. Boo visar också vilka konsonanter som är tonande genom att visualisera vibrerande stämband. Barnet lär sig genom att leka, experimentera, lyssna och observera. Man kan spela in och lyssna på sig själv tillsammans med Boo, samt få honom att säga långsamt, repetera eller bara göra ljudrörelserna utan ljud. För barn med koncentrationssvårigheter kan Boo peppa dem då och då för att få dem att stanna kvar i aktiviteten. Bakom ett vuxenlås finns instruktioner och matnyttiga tips från logopeden, samt inställningar såsom möjligheten att gömma/visa ljud som Boo ska kunna säga. I ett litet minispel kan man träna på att identifiera olika språkljud när Boo gör dem, antingen auditivt och visuellt (med ljud påslaget) eller bara visuellt (ljud avstängt). -- Sagt om Boo: -- "De var extremt nöjda med Boo och pojken upplevs av föräldrarna som mer förståelig än tidigare. Han har även en större motivation än tidigare att sitta och träna." - David, logoped, barnlogopedmottagning "Den fungerar verkligen kanonbra! Vi har blivit så positivt överraskade av hur lockade barnen blir till att prova de olika ljuden när de ser Boo." - Elin, logoped, barnlogopedmottagning --- OBS! Det finns även en gratisversion av appen för den som vill prova på innan man köper denna. --- Boo är utvecklad utifrån logopedisk och terapeutisk erfarenhet med barn med verbal dyspraxi eller fonologisk språkstörning. Appen är utprovad av åtta barn i åldrarna 3-6 år som går hos logoped. Utprovningarna har visat på stor motivation till lekträning och spontan repetition av ljud på ett sätt som visat sig vara svårt innan. Appen är utvecklad och utformad att användas på iPad då en sådan är lättare att hantera för små barnfingrar. Den fungerar dock bra tekniskt även på iPhone, men då kan det eventuellt vara lite svårt att träffa en del knappar i appen. Sätt gärna betyg och kommentera!

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About Ljuda med Boo!

Developed by Bildligt talat AB.

Ljuda med Boo! is ranking in   Education & Medical

Last update was at Sep 03, 2021and the current version is 1.5.0.

To see all other keys and revenue click here 1161707075

Ljuda med Boo! have a 0a user reviews.

Ljuda med Boo! was released in the App Store. It is developed by Bildligt talat AB, who have also released the following apps.

Ljuda med Boo! has 0 user reviews.​

Ljuda med Boo! has an average rating of 0.0. ​The latest version of Ljuda med Boo! 1.5.0​ ​​was ​released on Sep 03, 2021​.

You can download Ljuda med Boo! ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster