Search app
CSR Racing 2
ios

Islam PRESS

(0)
Price
Free
Category
News & Education
Last Update
Feb 19, 2018
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Islam PRESS

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

0

Avg rating,
total

⭐0.0

Description

3935 chars

O NAMA<br> <br>KONTAKT<br> TRAŽI<br>Islam PRESS logo<br><br> <br>NASLOVNA<br> <br>ISTAKNUTO<br> <br>ISLAM<br> <br>IMAN<br> <br>IHSAN<br> <br>NAUKA<br> <br>VIJESTI UMMETA<br>O NAMA<br>Elektronske novine Islam PRESS se bave objavljivanjem tekstova na temama:Islama – propisa, Imana – vjerovanja, Ihsana – morala, vijestima iz islamskog ummeta, kao i tesktovima o zdravom i lijepom životu.<br><br>Kada je u pitanju iman (akida) akcenat ćemo staviti na Allahovo stvaranje i Ahiret.<br><br>Kada je u pitanju islam (fikh) posebno ćemo afirmisati 5 islamskih šarta, sa posebnim akcentom na 5 farz namaza.<br><br>Kada je u pitanju ihsan (ahlak) posebno ćemo afirmisati odnos muslimana:<br><br>prema Allahu, dž.š., kada je osamljen<br>prema Poslanikovom, a.s., sunnetu kada bira smjernice u životu<br>prema roditeljima, a posebno majci<br>prema rodbini<br>prema komšijama i gostima<br>prema prijateljima i drugim muslimanima<br>prema nemuslimanima<br>prema svojoj okolini<br>Nastojimo izbjegavati sekundarne islamske teme koje izazivaju raspravu i razilaženje među muslimanima.<br><br>Posebno ćemo afirmisati sljedeće oblasti:<br><br>1) radosne vijesti – danas su nam od radosnih vijesti ostali samo Kur’an (upustvo), Sunnet (instruktor), Ulema (nasljednici Allahovih poslanika), jedinstven Džemat (uže spasa), lijepi, jasni radosni snovi (dio objave)<br><br>2) brak i porodica – su svetinje koje ćemo maksimalno afirmisati; afirmisat ćemo zdravu, stabilnu, organizovanu, jaku muslimansku porodicu<br><br>3) prijateljstvo među muslimanima – svi su muslimani jedna porodica<br><br>4) liderstvo – svi su muslimani vođe i svako će biti pitan za svoje poslove; svako će biti pitan kako je vodio svoje zdravlje, kako je vodio svoju porodicu, kako je vodio svoj dom, kako je vodio svoje poslove, kako je vodio svoje velike emanete<br><br>5) postepenost i umjerenost – su zakoni islamske dawe<br><br>6) suzbijanje golotinje – osnova da bi se sačuvali ljudi na jednom mjestu od Božije kazne<br><br>7) suzbijanje zabavne muzike – zabavna muzika i diskoteke su uvod za sve moralne devijacije među muslimanskom omladinom – oko pitanja zabavne muzike se ulema nije razišla kao oko drugih pitanja, zato ćemo se usresrediti na ono na šemu je ulema složna<br><br>8) borba za zdrav život – činjenica je da se kod muslimana jako malo priča o ovoj temi; ukazivat ćemo na sve zdravstvene opasnosti koje vrijebaju nad muslimanima, kao što su:<br><br>– štetnosti industrijske i genetiski modifikovane hrane i podsticat ćemo upotrebu organske hrane poznatog porijekla;<br><br>– anomalije života u gradovima i slave fiziče aktivnosti i podsticat ćemo život na selima, u prirodi sa puno fizičke aktivnosti;<br><br>– opasnosti zvanične medicine kroz masovnu upotrebu droga, analgetika, antibiotika, vakcina i drugih štetnih supstanci koje imaju za cilj veću zaradu farmaceutskih organizacija i podsticat ćemo na prirodnu medicinu<br><br>– štetnost estetske hirurgije<br><br>– štetnosti globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena<br><br>nauka – ona je simbol islama i specijalisti u određenim naučnim islamskim i drugim naučnim disciplinama su mudžahidi<br><br>halal trgovina – ona je osnova zdravog islamskog društva i spas od zla savremene ekonomije zasnovanoj na kamati i siromašenju siromašnih<br><br>neprijatelji i nemuslimani– vječiti neprijatelj svih muslimana su šejtani, a privremeni neprijatelji su svi oni koji se bore protiv islama i protiv dobra, dok se ne uvjere u suprotno; podržavat ćemo dobrotvorne akcije nemuslimana i zalagat ćemo se za pravdu, protiv zuluma, pa makar bio činjen i našim neprijateljima nemuslimanima<br><br>vijesti iz islamskog ummeta – tretirat ćemo ih nepristrasno, sa jasnim izvorima i sa dozom optimizma<br><br> Priključite nam se …<br><br>Ukoliko se slažete sa našim programom i želite da nam se priključite, pošaljite svoje ime, prezime, prebivalište i prijedlog kako možemo da se udružimo na mail urednik.islampress@gmail.com

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About Islam PRESS

Developed by SANDZAK MEDIA DOO.

Islam PRESS is ranking in   News & Education

Last update was at Feb 19, 2018and the current version is 1.4.

To see all other keys and revenue click here 1212143878

Islam PRESS have a 0a user reviews.

Islam PRESS was released in the App Store. It is developed by SANDZAK MEDIA DOO, who have also released the following apps.

Islam PRESS has 0 user reviews.​

Islam PRESS has an average rating of 0.0. ​The latest version of Islam PRESS 1.4​ ​​was ​released on Feb 19, 2018​.

You can download Islam PRESS ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster