Search app
CSR Racing 2
ios

First Aid - Pierwsza Pomoc

(0)
Price
Free
Category
Medical
Last Update
Jul 14, 2021
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for First Aid - Pierwsza Pomoc

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

0

Avg rating,
total

⭐0.0

Description

3576 chars

Statystyki biją na alarm: nie potrafimy i boimy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod wpływem stresu, przy braku podstawowej wiedzy i praktyki ciężko jest nam podjąć się konkretnych zabiegów resuscytacyjnych. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, stworzyliśmy aplikację, która ułatwi proces wykonywania odpowiednich czynności w nagłych wypadkach. Proste i zrozumiałe instrukcje zostały zilustrowane tak, by skrócić czas, który normalnie użytkownik wykorzystałby na wyobrażenie sobie sposobu interakcji z poszkodowanym. Dodatkowym atutem naszego rozwiązania jest zaangażowanie lektora, który czyta wskazówki, by usprawnić proces udzielania pierwszej pomocy. Zalecenia są uzależnione od wieku ofiary- przed przystąpieniem do akcji użytkownik wybiera, czy pomoc ma być skierowana do niemowlęcia, dziecka, czy dorosłego. Oprogramowanie jest darmowe i można z niego korzystać offline. Co więcej zostało zaprojektowane tak, by nawigacja po nim była klarowna i intuicyjna. Pierwsza pomoc jest aplikacją, którą zawsze warto mieć przy sobie. Umożliwia sprawne i bezpieczne działanie w nieprzewidzianych sytuacjach, które zagrażają życiu lub zdrowiu poszkodowanej osoby. Funkcje aplikacji: – instruuje w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy niemowlęciu, dziecku oraz dorosłemu, – ułatwia sprawne działanie poprzez opcję lektora czytającego wskazówki, – obrazuje schemat postępowania za pomocą przejrzystych ilustracji, – lokalizuje na mapie najbliższe szpitale i wyświetla trasę dojazdu do danej placówki medycznej, – umożliwia szybkie otrzymanie dodatkowej pomocy poprzez opcję wybrania numeru alarmowego lub zatelefonowania w celu wezwania pogotowia medycznego, – optymalizuje ustawienia smartfona poprzez rozjaśnienie ekranu do maksymalnej wartości, zablokowanie wygaszacza i wymuszenie zwiększenia głośności. FIRST AID APP (English) Statistics are alarming: People are incapable and scared of giving pre-medical first aid. Under stress and pressure, lacking basic knowledge and experience, it’s quite hard for us to attempt any resuscitation treatments. Willing to challenge this, in fact really serious problem we created a mobile application, which leading thought was to cause right reactions in people facing an emergency. We designed simple and easy-to-comprehend illustrated instructions, in order to shorten the time an average app user needs to understand a method of interaction with a victim . Additional advantage of our solution is a lector, reading instructions out loud, to improve performing first aid on a victim. Suggestions depend on the victim’s age – before attempting to help, a user chooses weather help is being given to an adult, a child, or a new-born. The software is free and can be accesses and fully operational off-line. Moreover, its design makes navigating through it really seamless and intuitional. First Aid is a must-have at all time app. It allows quick, effective and safe advice on how to act in unpredictable situations, threatening someone’s health or life. Functions: – Instructions about methods of providing first aid to a new-born, child or an adult. – Allows for an effective spare-of-a-moment decision making and acting, thanks to its lector feature. – Presents a workflow with its vivid illustrations. – Localizes nearest hospitals on a map and shows directions to a chosen facility. – Allows for a quick call for help, with its alarm-call feature. – Optimizes smartphone settings, by setting maximum screen brightness, locking the screensaver and forcing maximum volume for better app-user interaction.

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About First Aid - Pierwsza Pomoc

Developed by Mobiem.

First Aid - Pierwsza Pomoc is ranking in   Medical

Last update was at Jul 14, 2021and the current version is 1.0.6.

To see all other keys and revenue click here 1016463751

First Aid - Pierwsza Pomoc have a 0a user reviews.

First Aid - Pierwsza Pomoc was released in the App Store. It is developed by Mobiem, who have also released the following apps.

First Aid - Pierwsza Pomoc has 0 user reviews.​

First Aid - Pierwsza Pomoc has an average rating of 0.0. ​The latest version of First Aid - Pierwsza Pomoc 1.0.6​ ​​was ​released on Jul 14, 2021​.

You can download First Aid - Pierwsza Pomoc ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster