Search app
CSR Racing 2
ios

Farliga ämnen

(3)
Price
Free
Category
Reference
Last Update
Sep 03, 2021
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Farliga ämnen

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

3

Avg rating,
total

⭐4.5

Description

853 chars

Farliga ämnen ingår i beslutsstödet MSB RIB, och används för att söka information om farliga kemikalier och andra produkter som klassificeras som farligt gods. Sökningar kan bland annat göras utifrån namn (på svenska, engelska, tyska eller franska), produktens UN-nummer eller kemikaliens CAS-nummer. Appen vänder sig i första hand till blåljuspersonal men kan användas av vem som helst. Informationen i Farliga ämnen utgörs av bland annat fysikaliska data om ämnet (smältpunkt, kokpunkt, brännbarhetsområde, m.m.), gränsvärden, transport- och märkningsregler, men där finns också direkta råd till räddningspersonal vid en räddningsinsats. Den inbyggda hjälpfunktionen (knappen med frågetecken) ger matig information om de olika delarna i databasen. Appen kräver internetuppkoppling första gången man kör den, men går sedan att köra utan uppkoppling.

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About Farliga ämnen

Developed by Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Farliga ämnen is ranking in   Reference

Last update was at Sep 03, 2021and the current version is 1.1.0.

To see all other keys and revenue click here 1506768106

Farliga ämnen have a 3a user reviews.

Farliga ämnen was released in the App Store. It is developed by Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), who have also released the following apps.

Farliga ämnen has 3 user reviews.​

Farliga ämnen has an average rating of 4.5. ​The latest version of Farliga ämnen 1.1.0​ ​​was ​released on Sep 03, 2021​.

You can download Farliga ämnen ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster