Search app
CSR Racing 2
ios

DysTest

(0)
Price
Free
Category
Education & Medical
Last Update
Jun 06, 2021
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for DysTest

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

0

Avg rating,
total

⭐0.0

Description

2186 chars

Testová sada DysTestje reakcí na dlouholetou poptávku vysokoškolských pracovišť, která zajišťují podporu studentů se specifickými potřebami, po adekvátním diagnostickém nástroji. Baterie je určena psychologům, speciálním pedagogům, případně psycholingvistům a dalším pedagogickým pracovníkům přímo na servisních pracovištích vysokých škol, ale také pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden poskytujícím služby žákům středních škol, kteří jsou zároveň uchazeči o studium na vysokých školách. Nástroj je určený výhradně pro diagnostiku osob, jejichž mateřským jazykem je český jazyk. Výsledkem je komplexní soubor diagnostických metod, které postihují problematiku dyslexie v oblastech čtenářských dovedností, jazykových kompetencí, zrakové a sluchové percepce a paměti. Součástí baterie je screeningový dotazník postavený na principu sebeposuzovací škály, který je možné využít při zvažování indikace diagnostiky, a pro záznam vstupního anamnestického šetření je možné využít připravený anamnestický dotazník. Zásadní inovací je využití informačních technologií - této softwarové aplikace s implementovanými normami, které slouží jako podklad pro automatické vyhodnocení výsledků, ale také zakomponovanými zvukovými nahrávkami pro zajištění jednotných podmínek testování. Výsledky jsou souhrnně zobrazeny prostřednictvím vygenerovaného textového dokumentu, který slouží jako součást závěrečné diagnostické zprávy. Na vzniku této diagnostické baterie se kromě řešitelského pracoviště, kterým je Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě, jako partnerské školy podílely České vysoké učení technické v Praze a Západočeská univerzita v Plzni a odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a z Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje. Testová baterie vznikla v rámci projektu Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (CZ.1.07/2.2.00/29.0010) operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu vznikl DysTest – Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium. Více na www.teiresias.muni.cz/dystest

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About DysTest

Developed by Masaryk University.

DysTest is ranking in   Education & Medical

Last update was at Jun 06, 2021and the current version is 1.8.

To see all other keys and revenue click here 975475432

DysTest have a 0a user reviews.

DysTest was released in the App Store. It is developed by Masaryk University, who have also released the following apps.

DysTest has 0 user reviews.​

DysTest has an average rating of 0.0. ​The latest version of DysTest 1.8​ ​​was ​released on Jun 06, 2021​.

You can download DysTest ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster