Search app
CSR Racing 2
ios

Bornholmsstugan

(0)
Price
$5.99
Category
Education & Entertainment
Last Update
Nov 26, 2019
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Bornholmsstugan

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

0

Avg rating,
total

⭐0.0

Description

1187 chars

Bornholmsstugan är en efterföljare till den uppskattade Bornholmslek®. Utmärkande för de båda applikationerna är att de bygger på vetenskaplig grund och en teoretisk syn på läsning där den fonologiska medvetenheten utgör en grundförutsättning för en säker läs- och skrivutveckling. <br> När barnen har förstått sambandet mellan bokstav och språkljud och börjar ljuda ihop sina första ord, behöver de öva på den nyvunna färdigheten och få flyt i läsningen. Bornholmsstugan är ett bland flera sätt för att få läsningen automatiserad. <br><br>Bornholmsstugan kombinerar läsning av enstaka ord och läsförståelse. Orden är alla ljudenligt stavade och följer en noggrann struktur. De är indelade i fem svårighetsnivåer. <br>Efter att orden övats på respektive nivå får läsaren tillgång till ett antal böcker i det speciella ”Läsrummet”, där de lästa orden nu kan tillämpas i löpande text. Några få ord med ljudstridig stavning kan förekomma i berättelserna, men dessa är då placerade i en mening, vilket underlättar läsningen och förståelsen av texten. <br><br>Att öva upp läsflytet på ett roligt sätt ger motivation för att vilja läsa mer. Detta utgör grunden för en gynnsam läsutveckling.

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About Bornholmsstugan

Developed by Ing-Read AB.

Bornholmsstugan is ranking in   Education & Entertainment

Last update was at Nov 26, 2019and the current version is 1.0.5.

To see all other keys and revenue click here 1486344429

Bornholmsstugan have a 0a user reviews.

Bornholmsstugan was released in the App Store. It is developed by Ing-Read AB, who have also released the following apps.

Bornholmsstugan has 0 user reviews.​

Bornholmsstugan has an average rating of 0.0. ​The latest version of Bornholmsstugan 1.0.5​ ​​was ​released on Nov 26, 2019​.

You can download Bornholmsstugan ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster