Search app
CSR Racing 2
ios

SuperStar JYPNATION

(56 534)
In-App Purchase
Price
Free
Category
Nhạc
Last Update
Dec 12, 2019
Installs
1.000.000+
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for SuperStar JYPNATION

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

56 534

Avg rating,
total

⭐4.5

Description

2511 chars

Trò chơi âm nhạc mới thú vị với các nghệ sĩ yêu thích của bạn từ JYP ENTERTAINMENT!<br>Làm cho nghệ sĩ yêu thích của bạn trở thành ngôi sao K-POP hay nhất với SUPERSTAR JYPNATION!<br><br>▶SuperStar JYPNATION◀<br>- 24 nhóm nghệ sĩ đến từ JYP ENTERTAINMENT<br>- Phát 270+ bài hát từ các nghệ sĩ của JYP ENTERTAINMENT!<br>- 660+ thẻ cho bạn thu thập<br>- Xếp hạng hàng tuần, Bản ghi tốt nhất cho mỗi bài hát và nhiều cuộc thi khác bên trong<br> <br>▶Các tính năng chính◀<br>- Đã thêm hệ thống Sổ Thẻ. Kiểm tra thẻ của bạn.<br>- 3 cấp độ khó khác nhau cho mỗi bài hát (DỄ/BÌNH THƯỜNG/KHÓ)<br>- Thẻ sao có thể được thu thập và trang bị để cải thiện khả năng<br>- Xếp hạng hàng tuần, được quy định bằng tổng của 5 bài hát được ghi nhiều nhất<br>- Điểm số cao nhất hàng tuần sẽ quy định xếp hạng lớp của bạn<br>- Thi đấu với người chơi mới trong cùng một bậc mỗi tuần<br>- Bản ghi tốt nhất của tôi và Bản ghi tốt nhất toàn cầu cho mỗi bài hát<br>- Nâng cấp Thẻ Sao của bạn để thăng hạng và nâng cấp chúng cho nhiều điểm hơn!<br><br>▶Nghệ sĩ nổi bật◀<br>J.Y. Park<br>Wonder Girls<br>Sunmi<br>2AM<br>2PM<br>miss A<br>JJ Project<br>Baek A Yeon<br>15&amp;<br>GOT7<br>DAY6<br>TWICE<br>Stray Kids<br>YUBIN<br>ITZY<br>-----------------<br>[Quyền truy cập cho ứng dụng thiết bị thông minh]<br><br>SuperStar JYPNATION yêu cầu bạn vui lòng cấp quyền truy cập vào các ứng dụng cụ thể trong các thiết bị thông minh để cung cấp Dịch vụ như được quy định trong Điều khoản Dịch vụ này.<br><br>*Quyền truy cập bắt buộc*<br>Hình ảnh (Ảnh / Thư viện) / Video / Tệp: Để lưu dữ liệu trò chơi<br>Đọc, ghi và lưu ở bộ nhớ ngoài: Để lưu bộ đệm dữ liệu nguồn âm thanh và tùy chọn trò chơi<br>ID thiết bị và Thông tin cuộc gọi: Nghiên cứu theo dõi quảng cáo và Tạo mã thông báo cho Thông báo đẩy<br>Thông tin kết nối Wi-Fi: Để gửi thông báo về kết nối Wi-Fi khi có tải xuống dữ liệu bổ sung<br>ID: Bắt buộc đối với &#39;Tạo và kiểm tra tài khoản người dùng&#39;<br><br>[Thu hồi quyền truy cập]<br>Cài đặt &gt; SuperStar JYP &gt; Đồng ý Truy cập hoặc Thu hồi Truy cập<br><br>※ Cài đặt trực quan<br>Nếu trò chơi bị chậm, bạn có thể thay đổi cài đặt hình ảnh của mình. &quot;Thông tin của tôi&quot; - &quot;Tùy chọn đồ họa&quot; - Chọn &quot;Độ phân giải thấp&quot; để có hiệu suất tốt hơn!<br><br><br>※ Để chạy được SUPERSTAR JYPNATION, phiên bản Android tối thiểu phải là 4.1 trở lên.<br> <br>※ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu thêm bất kỳ thông tin nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại.<br>E-MAIL: support.superstar@dalcomsoft.com

More
CSR Racing 2

About SuperStar JYPNATION

Developed by Dalcomsoft, Inc..

SuperStar JYPNATION is ranking in   Nhạc

Last update was at Dec 12, 2019and the current version is 2.9.8.

SuperStar JYPNATION was downloaded 1.000.000+ times.

SuperStar JYPNATION was downloaded

To see all other keys and revenue click here com.dalcomsoft.ss.jyp

SuperStar JYPNATION have a 56 534a user reviews.

SuperStar JYPNATION was released in the ​Google Play Store. It is developed by Dalcomsoft, Inc., who have also released the following apps.

SuperStar JYPNATION has 56 534 user reviews. SuperStar JYPNATION has an average rating of . ​The latest version of SuperStar JYPNATION 2.9.8​ ​​was ​released on ​.

You can download SuperStar JYPNATION ​here.

Find growth insights on our blog

How to adapt to the IDFA changes: insights from Branch, Incipia, and Babylon Health

How to adapt to the IDFA changes: insights from Branch, Incipia, and Babylon Health

How app reviews can grow your app's LTV and lower CPI

How app reviews can grow your app's LTV and lower CPI

Discover the number of installs per keyword with Keyword Intelligence

Discover the number of installs per keyword with Keyword Intelligence

React to user feedback and market trends faster