Search app
CSR Racing 2
ios

Кыргыз адабияты

(406)
Price
Free
Category
Books & Reference
Last Update
Jul 21, 2021
Installs
100000
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Кыргыз адабияты

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

406

Avg rating,
total

⭐4.49

Description

708 chars

Кыргыз адабияты. Көркөм сөз өнөрү жаралыш өзгөчөлүгүнө жараша негизги эки чоң бөлүктөн турат: 1) элдик оозеки чыгармачылык, башкача айтканда фольклор; 2) жазма адабият. «Адабият» түшүнүгү араб тилинен кирген «адеп» («адаб») сөзү менен байланыштуу. Ал адамдарды жакшы мүнөз, жүрүмтурумга багыттоочу, турмуш сырларын түшүндүрүү максатында жаралган чыгарма деген маанини берет. Бул сөз айрым тилдердегидей [(мисалы, литература — literatura (тамга) деген латын сөзүнөн келип чыккан)] түздөнтүз «тамга», «жазуу» түшүнүктөрүнө байланышпагандыктан, азербайжан, казак, кыргыз, өзбек, татар, түркмөндөрдө элдик оозеки чыгармачылыктын үлгүлөрүн да көп учурларда эл адабияты, калк адабияты, оозеки адабият деп аташат.

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About Кыргыз адабияты

Developed by Kitepkana.

Кыргыз адабияты is ranking in   Books & Reference

Last update was at Jul 21, 2021and the current version is 1.3.6.

Кыргыз адабияты was downloaded 100000 times.

Кыргыз адабияты was downloaded

To see all other keys and revenue click here kg.nooken.adabiyat

Кыргыз адабияты have a 406a user reviews.

Кыргыз адабияты was released in the ​Google Play Store. It is developed by Kitepkana, who have also released the following apps.

Кыргыз адабияты has 406 user reviews. Кыргыз адабияты has an average rating of . ​The latest version of Кыргыз адабияты 1.3.6​ ​​was ​released on ​.

You can download Кыргыз адабияты ​here.

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster