Search app
CSR Racing 2
ios

Anesthesiologie Medicatie

(23)
Price
€10.00
Category
Medical
Last Update
Jun 11, 2021
Installs
5000
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Anesthesiologie Medicatie

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

23

Avg rating,
total

⭐4.09

Description

2728 chars

Klinische anesthesiologie – Medicatie is de succesvolle anesthesiologie-applicatie Medicatie, nu ook voor Android. De inhoud van de applicatie bestaat uit een lijst van veelgebruikte anesthesiologische middelen met overzichtelijk gerangschikte informatie over doseringen, eigenschappen, werkingsmechanismen, indicaties, waarschuwingen en farmacologie van de diverse medicamenten. De applicatie is met name geschikt voor snelle naslag tijdens het werk op of buiten het operatiekamercomplex en de intensive care. Aan de basis van deze applicatie ligt het hoofdstuk Farmacologie uit het nieuwe boek Klinische anesthesiologie onder redactie van Noordzij, Klimek en Stamer. De applicatie is met name geschikt voor de anesthesioloog (in opleiding), coassistent, anesthesiemedewerker, IC-arts (in opleiding) en IC-verpleegkundige. De applicatie zal regelmatig worden geüpdatet met nieuwe informatie. Deze updates zijn gratis. De redactie heeft ernaar gestreefd om de inhoud van de applicatie een afspiegeling te laten zijn van de gangbare anesthesiologische praktijk in een gemiddeld Nederlands ziekenhuis. Om die reden kunnen doseringen afwijken van de door de fabrikant of in het Farmacotherapeutisch Kompas geadviseerde dosering. Recensies Klinische anesthesiologie – Medicatie: ‘Duidelijke en overzichtelijke app voor de anesthesie! Eindelijk!’ ***** ‘Eindelijk een no nonsense programma als naslagwerk binnen de anesthesie’ **** ‘Kort, bondig, duidelijk en overzichtelijk voor naslag tijdens het werk’ ***** ‘Mooie overzichtelijke app, een aanrader!’ ***** Feedback -------- Voor reacties op deze vernieuwde applicatie houden wij ons gaarne aanbevolen. Voor fouten, verbeteringen, suggesties of goede ideeën stuur een e-mail naar info@tijdstroom.nl. Disclaimer ---------- Aan de totstandkoming van de inhoud is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel foutief medisch handelen als gevolg van deze inhoud. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons gaarne aanbevolen. Redactie: Peter Noordzij, Markus Klimek Ontwikkeling: Jonge Sla Design Uitgever: © De Tijdstroom Uitgeverij Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De Tijdstroom Uitgeverij BV Postbus 775 3500 AT Utrecht e-mail: info@tijdstroom.nl internet: www.klinische-anesthesiologie.nl

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About Anesthesiologie Medicatie

Developed by De Tijdstroom uitgeverij B.V..

Anesthesiologie Medicatie is ranking in   Medical

Last update was at Jun 11, 2021and the current version is 1.5.

Anesthesiologie Medicatie was downloaded 5000 times.

Anesthesiologie Medicatie was downloaded

To see all other keys and revenue click here nl.tijdstroom

Anesthesiologie Medicatie have a 23a user reviews.

Anesthesiologie Medicatie was released in the ​Google Play Store. It is developed by De Tijdstroom uitgeverij B.V., who have also released the following apps.

Anesthesiologie Medicatie has 23 user reviews. Anesthesiologie Medicatie has an average rating of . ​The latest version of Anesthesiologie Medicatie 1.5​ ​​was ​released on ​.

You can download Anesthesiologie Medicatie ​here.

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster