Search app
CSR Racing 2
ios

10bii Financial Calculator

(682)
Price
0
Category
Finance
Last Update
Apr 10, 2021
Installs
50000

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for 10bii Financial Calculator

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

682

Avg rating,
total

⭐4.5

Description

5895 chars

In-App Upgrade: 10bii+ Features (Bonds, Breakeven, Depreciation, Trig, Probabilities) available! If you believe you are having any issues with your calculator, email us and we'll generally reply within the hour and can help resolve the issue. MONEY BACK GUARANTEE! Highlights: - Displays current N, I/YR, PV, PMT and FV values right above buttons - Print or Save PDF Amortization Schedules - Easily enter your Uneven Cashflows in a spreadsheet-like worksheet - Video Tutorials in Help section - Draws Cashflow Diagrams for simple TVM or complex Uneven Cashflows - Saves Recent calculations so you can easily reload them - Easy Mode allows everyone to get the financial answers you need! The 10bii Financial Calculator is a versatile and powerful financial calculator which features more than 105 different functions for financial analysis, business, statistics, and general mathematics. Modeled after the extremely popular 10bII Financial Calculator by Hewlett Packard, the 10bii Financial Calculator combines precise mathematics, intuitive display, and ease-of-use in one compact package. It allows you to easily calculate loan payments, interest rates, amortization, time value of money, investment value, and more using a combination of powerful and intuitive equation-writing functionality and helpful worksheets. By expanding on HP's traditional presentation, the 10bii Financial Calculator allows quick and intuitive building and visualization of TVM (Time Value of Money) calculations and Uneven Cash Flow scenarios and lets you type in whole equations for easy review and one-touch evaluation. With the 10bii Financial Calculator, you can: Calculate Time Value of Money (Length of Term, Present Value, Nominal Interest, Loan Payments, Future Value) and see the cash flow diagram produced for you via the Graph TVM key. Values for N, PV, I, PMT, and FV are displayed right above their keys for easy reference. Easily enter Uneven Cash Flows, including rapid calculation of Net Present Value and Internal Rate of Return. A dedicated interface makes adding, editing, deleting, and reordering uneven cash flows a breeze. Switch between Nominal and Effective interest rates with the simple touch of a button. Enter and analyze statistical data points. Includes standard calculations such as standard deviation, mean, and linear regression forecasting. Never has using a financial calculator been so easy or intuitive. The 10bii Financial Calculator is truly powerful enough for the professional but accessible enough for everyone. It is an ideal tool for teaching the power of compounding interest, analyzing potential deals or business ventures, or just doing math problems, and sharing the results of your work with others. The 10bii app is the updated version of the 10b app. Also known as the 10b2. Uygulama İçi Yükseltme: 10bii + Özellikler (Tahviller, Breakeven, Amortisman, Trig, Olasılıklar) mevcut! Hesap makinenizle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız, bize e-posta gönderin; genellikle bir saat içinde cevap veririz ve sorunun çözülmesine yardımcı olabiliriz. PARA İADE GARANTİSİ! Özellikleri: - Düğmelerin hemen üzerindeki geçerli N, I / YR, PV, PMT ve FV değerlerini görüntüler - PDF Amortisman Programları Yazdırın veya Kaydedin - Uneven Cashflow'larınızı elektronik tablo benzeri bir çalışma sayfasına kolayca girin - Yardım bölümündeki Video Rehberleri - Basit TVM veya karmaşık Uneven Cashflow'lar için Cashflow Diyagramları çizer. - Son hesaplamaları kaydeder, böylece kolayca yeniden yükleyebilirsiniz - Kolay Mod, herkesin ihtiyaç duyduğunuz finansal yanıtları almasını sağlar! 10bii Finansal Hesap Makinesi, finansal analiz, işletme, istatistik ve genel matematik için 105'den fazla farklı işlevi olan çok yönlü ve güçlü bir finansal hesap makinesidir. Hewlett Packard'ın son derece popüler olan 10bII Finansal Hesap Makinesi'nden sonra modellenen 10bii Finansal Hesap Makinesi, hassas matematiği, sezgisel ekranı ve kullanım kolaylığını tek bir kompakt pakette birleştirir. Kredi ödemelerini, faiz oranlarını, itfa paylarını, paranın zaman değerini, yatırım değerini ve daha fazlasını güçlü ve sezgisel denklem yazma işlevselliği ve yardımcı çalışma sayfalarının bir kombinasyonunu kullanarak kolayca hesaplamanıza olanak tanır. HP'nin geleneksel sunumunu genişleterek, 10bii Finansal Hesap Makinesi, TVM (Paranın Zaman Değeri) hesaplamaları ve Eşitsiz Nakit Akışı senaryolarının hızlı ve sezgisel bir şekilde oluşturulmasına ve görselleştirilmesine izin verir ve kolay inceleme ve tek dokunuşlu değerlendirme için tüm denklemleri yazmanıza olanak tanır. 10bii Finansal Hesap Makinesi ile şunları yapabilirsiniz: Paranın Zaman Değerini (Süre Uzunluğu, Şimdiki Değer, Nominal Faiz, Kredi Ödemeleri, Gelecek Değer) hesaplayın ve Graph TVM anahtarı ile sizin için üretilen nakit akış şemasını görün. Kolay referans için N, PV, I, PMT ve FV değerleri tuşlarının hemen üstünde görüntülenir. Net Bugünkü Değerin ve İç Getiri Oranının hızlı bir şekilde hesaplanması dahil olmak üzere, Düzensiz Nakit Akışlarına kolayca girin. Özel bir arayüz, düzensiz nakit akışlarını ekleme, düzenleme, silme ve yeniden sıralamayı kolaylaştırır. Bir düğmeye basit bir dokunuşla Nominal ve Etkili faiz oranları arasında geçiş yapın. İstatistiksel veri noktalarını girin ve analiz edin. Standart sapma, ortalama ve doğrusal regresyon tahmini gibi standart hesaplamaları içerir. Bir finansal hesap makinesi kullanmak hiç bu kadar kolay ya da sezgisel olmamıştı. 10bii Finansal Hesap Makinesi, profesyoneller için yeterince güçlü ancak herkes için yeterince erişilebilir. İlgi arttırma, potansiyel anlaşmaları veya ticari girişimleri analiz etme ya da sadece matematik problemlerini çözme ve çalışmanızın sonuçlarını başkalarıyla paylaşmak için ideal bir araçtır. 10bii uygulaması, 10b uygulamasının güncellenmiş halidir. 10b2 olarak da bilinir.

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

Johnny Sparkleface
Oct 09, 2019

This app is bewildering to me. I got this calculator so i can learn how to manage money. But the buttons have cryptic abbreviations - how can i find out what they all mean? I paid extra so I'd have every option available to me, such as Date calculations. I cant figure out how to use it, and I cant find any help in the app or on their website. This is just one of the many things on the calculator that I cant use because so much of it is unexplained. A manual or built-in help is needed!

Khoon H Lee
Sep 09, 2019

Love this app. It is now my default calculator. Love the display of register values of TMV function and the adjustable font size to fit the values into the display. Highly recommended.

Joe N. Warren
Aug 23, 2019

Hands down the best calculator around the HP 10bii has always been your best choice for all tyoes of monetary calcs...its been my choice for decades and you guys have gone above & beyond with this app!!! Keep it up!!!

Wilco Jonker
Nov 25, 2019

Love this app, use it every day. Quick question, how do i download and save it on my new phone?

Abraham Ayende
Sep 27, 2019

Superb, but cannot compound for different types of schedules

CSR Racing 2

About 10bii Financial Calculator

Developed by In A Day Development.

10bii Financial Calculator is ranking in   Finance

Last update was at Apr 10, 2021and the current version is 4.2.10.

10bii Financial Calculator was downloaded 50000 times.

10bii Financial Calculator was downloaded

To see all other keys and revenue click here com.inadaydevelopment.cashcalculator

10bii Financial Calculator have a 682a user reviews.

10bii Financial Calculator was released in the ​Google Play Store. It is developed by In A Day Development, who have also released the following apps.

10bii Financial Calculator has 682 user reviews. 10bii Financial Calculator has an average rating of . ​The latest version of 10bii Financial Calculator 4.2.10​ ​​was ​released on ​.

You can download 10bii Financial Calculator ​here.

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster